.

Dobrý den, dovolte, abychom se Vám krátce představili.

Apoštolská církev Blansko je misijní stanicí sboru AC Brno. V současné době má naše společenství 18 dospělých členů a 12 dětí. Našich pravidelných nedělních bohoslužeb, včetně hostů z Blanska a okolních obcí a podporujících křesťanů z brněnského sboru, se účastní obvykle 35 dospělých a 15 dětí. Jsme také součástí projektu zakládání nových sborů na jižní moravě viz. https://projektnoe.webnode.cz/

Jsme mladým společenstvím, jehož touhou a úsilím je dělat Bohu radost, být blízko Jemu, ale i lidem    v našem městě a regionu. Naším cílem je vést lidi k poznání Boha, učednictví a následování Ježíše Krista, k rozpoznání a rozvoji jejich obdarování ke službě v těle Kristově a lidem, kteří jej nepoznali.

Jsme společenství křesťanů, kterým nestačí formálně-tradiční pojetí víry v Boha a rozhodli se hledat osobní vztah s Ním ve snaze poznávat Jeho vůli pro život každého z nás jako jednotlivce, a to skrze poznávání Bible jako Božího slova daného člověku, vzájemného předávání si vlastních zkušeností o životě s Bohem a očekávání na svrchované Boží jednání v životě každého z nás.

Co je naším cílem:

  • Milovat a uctívat svého Stvořitele, Pána a Spasitele celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí, v Duchu a pravdě.
  • Vyjádřit svou lásku k Pánu Ježíši činěním toho, co nám přikázal.
  • Přinášet radostnou zprávu o Pánu Ježíši lidem v našem městě a okolí. 
  • Budovat Jeho království, bez ohledu na lidské struktury a systémy.

Náš záměr pro prázdninové období roku 2017 je pořádat "Letní bohoslužby pod nebem" v parku      na náměstí Svobody, přímo v centru města Blanska. 
Hodinový program se skládá z bloku chval, svědectví a kázání z Božího slova, přičemž vždy je sdílena podstata evangelia.
Hlavním motem série pěti bohoslužeb v roce 2017 bude "... Okuste a uvidíte, že Bůh je dobrý".
Z uplynulých let jsme na základě těchto bohoslužeb navázali řadu nových vztahů s lidmi z Blanska i okolí a také prohloubili spolupráci s evangelikálními církvemi ve městě.