Apoštolská církev Blansko je misijní stanicí sboru AC Brno

Jsme mladým společenstvím, jehož touhou a úsilím je dělat Bohu radost, být blízko Jemu, ale i lidem    v našem městě a regionu. Naším cílem je vést lidi k poznání Boha, učednictví a následování Ježíše Krista, k rozpoznání a rozvoji jejich obdarování ke službě v těle Kristově a lidem, kteří jej nepoznali.

Jsme společenství křesťanů, kterým nestačí formálně-tradiční pojetí víry v Boha a rozhodli se hledat osobní vztah s Ním ve snaze poznávat Jeho vůli pro život každého z nás jako jednotlivce, a to skrze poznávání Bible jako Božího slova daného člověku, vzájemného předávání si vlastních zkušeností o životě s Bohem a očekávání na svrchované Boží jednání v životě každého z nás.

Co je naším cílem:

  • Milovat a uctívat svého Stvořitele, Pána a Spasitele celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí, v Duchu a pravdě.
  • Vyjádřit svou lásku k Pánu Ježíši činěním toho, co nám přikázal.
  • Přinášet radostnou zprávu o Pánu Ježíši lidem v našem městě a okolí.