.

Kdo je Ježíš? 

Nejvýznamnější osobností všech dob?

Největším vůdcem?

Největším učitelem?

Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra?

Tím, kdo žil nejsvatějším životem?


Jestliže navštívíte kteroukoli část dnešního světa a budete se bavit s lidmi libovolného náboženství, kteří znají historická fakta, pak bez ohledu na to, nakolik vážně své náboženství berou, uznají, že Ježíš z Nazareta je skutečně výjimečný.

Ježíš změnil běh dějin. Dokonce i datum na dnešních novinách svědčí o tom, že Ježíš Nazaretský žil před téméř 2 000 lety na této Zemi. Roky a letopočty se označují jako "před Kristem" a "po Kristu".

JEHO PŘÍCHOD BYL PŘEDPOVÍDÁN

Již stovky let před tím, než se Ježíš narodil, jsou v Bibli zaznamenána slova izraelských proroků, kteří předpovídali jeho příchod. Starý zákon, jenž psalo mnoho lidí v průběhu 1 500 let, obsahuje více než 300 proroctví popisujících do detailů Ježíšův příchod. Všechna se přesně vyplnila včetně jeho zázračného narození, života bez hříchu, nespočetných zázraků, smrti a zmrtvýchvstání.
Život, kterým Ježíš žil, zázraky, které vykonal, slova, jež říkal, jeho smrt na kříži, vzkříšení a nanebevstoupení - to vše ukazuje na skutečnost, že Ježíš nebyl jen pouhým člověkem.
Ježíš prohlásil:
"Já a Otec (Bůh) jsme jedno" (Jan 10,30),  "Kdo vidí mne, vidí Otce" (Jan 14,9)
a "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne" (Jan 14,6).

JEHO ŽIVOT A POSELSTVÍ ZPŮSOBUJÍ ZMĚNU

Jestliže sledujete život a vliv Ježíše Nazaretského z historického hlediska, zjistíte, že on a poselství,
se kterým přišel, způsobují velké změny v životech lidí a národů. Kdekoli jeho učení a vliv zasáhly, tam byla uznávána práva žen a demokratické principy, byly zakládány školy a univerzity, přijímány zákony na ochranu dětí, bylo zrušeno otroctví a uskutečnilo se mnoho dalších změn pro dobro lidstva.

VZKŘÍŠENÝ ZAKLADATEL

Ježíš z Nazareta byl ukřižován, pohřben a o tři dny později vstal z mrtvých. Žádné jiné náboženství neprohlašuje, že jeho zakladatel vstal z mrtvých. V tomto ohledu je křesťanství unikátní.

Kým je Ježíš pro vás?

Váš život tady na Zemi i po celou věčnost je ovlivněn tím, jak si na tuto otázku odpovíte.

Když oddělíte Ježíše Krista od křesťanství, nezbude vám nic. Biblické křesťanství není pouhá životní filozofie ani etický systém či lpění na náboženských rituálech. Pravé křesťanství je založeno na živém, osobním vztahu se vzkříšeným žijícím Ježíšem.