.

Apoštolská církev patří mezi evangelikální církve. Z hlediska věrouky a praxe se řadí mezi letniční církve, které jsou sdruženy celosvětově v "Pentecostal World Conference" a v rámci Evropy v "Pentecostal European Fellowship". Byla povolena a zaregistrována státem v roce 1989 po desetiletích práce v ilegalitě spojených s pronásledováním. Současný církevní zákon ji zrovnoprávňuje s ostatními křesťanskými církvemi našeho státu. Dokladem tohoto postavení je její členství v Ekumenické radě církví, která sdružuje většinu křesťanských církví České republiky. Od založení církve do roku 2008 stál v jejím čele dnes již zesnulý bratr Rudolf Bubik, který je dobře známý ve světě nejen svými knihami, ale také jako žádaný řečník na konferencích. Od roku 2008 vede církev nově zvolený biskup Martin Moldan.Apoštolská církev je organizačně přidružena ke světovým "Assemblies of God".

Apoštolská církev zastřešuje řadu samostatných subjektů:

Vyšší odborná škola misijní a teologická v Kolíně  

Royal Rangers - je součástí mezinárodní křesťanské organizace pro děti a mládež školního věku. 
Cílem RR je děti a mladé lidi získat (pro dobrou věc) - vyzbrojit (do života) - vyslat (připravené žít aktivní a plnohodnotný život). Zlaté pravidlo RR zní: "Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně".

Teen Challenge  je mezinárodní křesťanská organizace, která byla založena Davidem Wilkersonem       v roce 1958 v New Yorku. Hlavní činností a posláním TC je zachraňovat ztracené generace lidí, které se ocitly v zajetí různých závislostí, lží a beznaděje. Těmto lidem jako pomoc nabízí pravdu a lásku a vedení k rozpoznávání vlastních problémů, až do chvíle, kdy jsou schopni fungovat ve společnosti.

Nehemia - Posláním Nadačního fondu Nehemia je podpora a realizace humanitární a duchovní pomoci lidem jiných kultur v zahraničí a v ČR. K naplnění svého účelu nadační fond motivuje církev i jednotlivce a pomáhá jim vejít do příležitostí v uskutečňování pomoci lidem v nouzi a zasáhnout tak i nezasažené národy dobrou zprávou.

Apoštolská církev je také zakladatelem mezidenominační organizace ACET.

Něco málo z historie

První letniční sbor na našem území vznikl na severní Moravě před rokem 1910. Skupina křesťanů z různých denominací se začala scházet ke studiu Božího slova a k modlitbám. Prosili o zmocnění k duchovní práci - Bůh je pokřtil v Duchu svatém a obdrželi dar mluvení v jazycích. Tato práce se šířila. Vznikaly další skupiny v Brně, Praze a na jiných místech, které požádaly úřady o registraci. V roce 1910 byly registrovány jako Spolek rozhodných křesťanů letničních. Za nacistické nadvlády byla jejich činnost zakázána. Po roce 1948 byly spolky zrušeny. Proto se bratři pokoušeli začlenit do některých církevních společenství, ale z důvodu věroučných rozdílů to nebylo možné. Od počátku šedesátých let usilovali o povolení vlastní církve. V roce 1977 byla na území Československa založena církev, která byla legalizována teprve na počátku roku 1989.

Dnes se k Apoštolské církvi hlásí podle posledního sčítání lidu z roku 2011 téměř pět tisíc lidí.

Vice informací o Apoštolské církvi, věrouce a vyznání víry naleznete na oficiálních stránkách https://apostolskacirkev.cz/